Contacteaza-ne
Liceul Teoretic Mircea Eliade GalatiLiceul Teoretic Mircea Eliade Galati

PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIONALE

ROSE

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)                           
Schema de Granturi  pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”
Titlul subproiectului: EDUCAȚIA E ȘANSA TA
Acord de grant nr.
711/SGL/RII/02.10.2018


üTITLUL PROIECTULUI: ”EDUCAȚIA E ȘANSA TA”

üCATEGORIE GRANT: MIC

üVALOAREA TOTALĂ A FINANȚĂRII SOLICITATE: 315.903 lei

üOBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

 AMELIORAREA ȘI DIVERSIFICAREA METODELOR DIDACTICE UTILIZATE DE CĂTRE PROFESORI PRINTR-O OFERTĂ VARIATĂ DE ACTIVITĂȚI CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE, PENTRU MOTIVAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA FINALIZĂRII CICLULUI LICEAL SUPERIOR ÎN UNITATEA NOASTRĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT

üȚINTA STRATEGICĂ:

 S2: AMELIORAREA PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE PRIN UTILIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR LA BACALAUREAT

üOBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS1: MOTIVAREA CELOR 170 DE ELEVI DIN GRUPUL ȚINTĂ PENTRU A PARTICIPA LA ACTIVITĂȚI REMEDIALE PRIN OFERIREA UNEI MESE CALDE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII RATEI DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT CU 2%, LA SFÂRȘITUL CELOR PATRU ANI DE PROIECT

OS2: MOTIVAREA PENTRU REUȘITĂ ȘCOLARĂ A UNUI NUMĂR DE 80 DE ELEVI DIN GRUPUL ȚINTĂ PRIN PARTICIPAREA LOR LA ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ÎN VEDEREA CREȘTERII STIMEI DE SINE ȘI A ÎNCREDERII ÎN FORȚELE PROPRII, PENTRU CREȘTEREA RATEI DE ABSOLVIRE A CLASELOR TERMINALE CU 2% LA SFÂRȘITUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

OS3: VALORIZAREA ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ PRIN PARTICIPAREA LOR LA ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE, PENTRU SCĂDEREA CU 1% A RATEI DE ABANDON ȘCOLAR


Invitații de participare
  • Achiziție teste standardizate (actualizat 08.11.2018, ora 14.15) 
- invitație
- anexa format word

  • Achiziție mobilier școlar (actualizat 26.11.2018, ora 14,30)
- invitație
- anexa format word    
anunt atribuire      
  • Achiziție servicii redactare, tiparire si multiplicare revistă școlară (actualizat 15.03.2019, ora 15.00) 
invitație
- anexa format word                  
  • Achiziție servicii redactare, tiparire si multiplicare revistă școlară (actualizat 26.03.2019, ora 15.00) 
invitație 2
- anexa format word         
  • Achiziție servicii de consultanță pentru consiliere elevi și părinți (actualizat 01.04.2019, ora 15.00) 
invitație 
- anexă termeni de referință          
  • Achiziție servicii de transport autocar - excursie de documentare (actualizat 07.06.2019, ora 14.00) 
invitație 
anexă termeni de referință   
 - anunț atribuire excursie            
  • Achiziție echipamente IT (actualizat 05.09.2019, ora 14.00) 
- invitatie
- anexa termeni de referinta
- anunt atribuire
  • Achiziție mese școlare (actualizat 05.09.2019, ora 14.00) 
- invitație
- anexă termeni de referință  


« Inapoi

Ultimele noutati

FESTIVITATE DESCHIDERE ANUL ȘCOLAR 2019-2020

detalii

COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE

SESIUNEA august-septembrie 2019
Vezi arhiva articole